Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
233 Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach Magdalena Uja 2022-08-29
235 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łodygowice w 2022 r. Magdalena Uja 2022-08-29
227 Modernizacja i remont dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2022-08-29
231 Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127 Magdalena Uja 2022-08-29
230 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł Magdalena Uja 2022-08-29
229 Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach Andrzej Talik 2022-08-29
224 Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 Andrzej Talik 2022-08-29
226 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2022-08-29
228 Remont ul. Ks. Nowaka w Pietrzykowicach (Gmina Łodygowice) Andrzej Talik 2022-02-24
223 Wykonanie zaplecza przy boisku ogólnodostępnym w Pietrzykowicach Andrzej Talik 2020-04-29
222 Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Andrzej Talik 2020-03-19
221 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł Andrzej Talik 2020-03-05
220 Remont ul. Turystycznej w Biernej i Zarzeczu (Gmina Łodygowice) Andrzej Talik 2020-01-21
219 Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach. Remont ul. Agrestowej w Łodygowicach. Andrzej Talik 2019-10-21
218 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach i Zarzeczu” (powtórne) Andrzej Talik 2019-09-24
217 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2019-09-18
216 Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Łodygowice w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Andrzej Talik 2019-09-18
215 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach i Zarzeczu” Andrzej Talik 2019-08-02
214 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach” Andrzej Talik 2019-08-01
213 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł Andrzej Talik 2019-06-04
212 Roboty drogowe w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2019-04-16
211 Remont drogi gminnej ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczu (gmina Łodygowice) Andrzej Talik 2019-03-13
210 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu” Andrzej Talik 2019-03-08
209 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Mam szansę odnieść sukces. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Pietrzykowicach oraz Łodygowicach” Andrzej Talik 2019-03-07
208 Budowa chodników w Łodygowicech i Pietrzykowicach Andrzej Talik 2019-02-27
207 Zagospodarowanie placu przed zamkiem w ramach projektu Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku – etap I Andrzej Talik 2019-02-19
206 Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach Andrzej Talik 2018-12-12
205 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach Andrzej Talik 2018-07-04
204 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - II Andrzej Talik 2018-06-21
203 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach Andrzej Talik 2018-06-14
202 Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalne - 3 ogłoszenie Andrzej Talik 2018-04-10
201 Budowa chodników w Pietrzykowicach i Biernej Andrzej Talik 2018-04-10
200 Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu Andrzej Talik 2018-03-20
199 Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne Andrzej Talik 2018-03-16
198 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 250 400,00 zł Andrzej Talik 2018-02-26
197 Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej" Andrzej Talik 2018-02-21
195 Budowa chodników w Pietrzykowicach i Biernej Andrzej Talik 2018-02-20
196 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 249 600,00 zł Andrzej Talik 2018-02-20
194 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2018-01-25
193 Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej Andrzej Talik 2018-01-18
192 Wójt Gminy Łodygowice ogłasza konkurs na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych w Gminie Łodygowice w 2018 r. Andrzej Talik 2018-01-11
191 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2017-10-26
190 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice oraz przywrócenie drogi gminnej do stanu sprzed rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej. Andrzej Talik 2017-08-31
189 Rozeznanie cenowe w ramach projektu Kultura- to MY. Andrzej Talik 2017-05-29
188 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3000000,00 zł Andrzej Talik 2017-05-09
187 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3000000 zł Andrzej Talik 2017-03-23
186 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464 S w km 0+885,00 do km 1+110,00 o długości 225 mb. położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego) Andrzej Talik 2017-01-09
185 Roboty drogowe na drogach gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2016-07-07
184 Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łodygowicach Andrzej Talik 2016-07-06
183 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2400000 zł Andrzej Talik 2016-03-24
182 Budowa chodników w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2016-03-03
181 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2016-01-26
180 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2015-09-09
179 Remont ul. Zjazdowej w Łodygowicach w km 0 + 056 - 0 + 526 Andrzej Talik 2015-05-05
178 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Andrzej Talik 2015-04-08
177 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2014-09-17
176 Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2014-09-05
175 Wykonanie dróg do przepompowni ścieków w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2014-08-08
174 Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2014-06-26
173 Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim w Zarzeczu Andrzej Talik 2014-05-12
172 Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Andrzej Talik 2014-04-30
171 Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczu Andrzej Talik 2014-04-25
170 Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.: Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury. Andrzej Talik 2014-03-18
169 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5700000 zł Andrzej Talik 2014-02-05
168 Budowa chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II na odcinku Kościół - Krzyżówka w Pietrzykowicach. Andrzej Talik 2014-01-28
167 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pietrzykowice w sezonie 2013/2014 Andrzej Talik 2013-10-11
166 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice w sezonie 2013/2014 Andrzej Talik 2013-10-02
165 Przebudowa zaprojektowanie, wykonanie szerokopasmowej sieci dostępowej, dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego oraz realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego w ramach projektu „E– integracja w Gminie Łodygowice – kontynuacja” Andrzej Talik 2013-08-14
164 Modernizacja gróg na terenie Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2013-08-12
163 Modernizacja dróg na terenie Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2013-07-25
162 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2013-05-10
161 Remont dróg gminnych - ul. Cichej, Wierzbowej i Pod Kalną Andrzej Talik 2013-04-23
160 Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej Andrzej Talik 2013-04-09
159 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2712759 zł Andrzej Talik 2013-04-04
158 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowa Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach Andrzej Talik 2013-04-03
157 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2712759 zł Andrzej Talik 2013-03-14
156 Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach Andrzej Talik 2013-02-13
155 Dowóz uczniów na basen w ramach projektu - Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach Andrzej Talik 2012-11-28
154 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach Andrzej Talik 2012-11-28
153 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice w sezonie 2012/2013 Andrzej Talik 2012-10-02
151 remont mostu w ciągu ul. Mickiewicza (km 0+040) w Łodygowicach Andrzej Talik 2012-08-02
152 Remont mostu w ciągu ul. Mickiewicza (km 0+040) w Łodygowicach Andrzej Talik 2012-07-19
150 Remont dróg na terenie gminy Łodygowice Andrzej Talik 2012-07-02
149 Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Szkolnej 1 w Pietrzykowicach. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Piłsudskiego 127 w Łodygowicach Andrzej Talik 2012-07-02
148 Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach Andrzej Talik 2012-06-22
147 Remont 4 obiektów małej architektury w ramach projektu Polsko-czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji - ponowiony Andrzej Talik 2012-06-13
146 Remont 4 obiektów małej architektury w ramach projektu Polsko-Czeska współpraca poprzez wspieranie lokalnych tradycji Andrzej Talik 2012-05-22
145 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2298440zł Andrzej Talik 2012-04-11
144 Remont mostu w ciągu ul. Kalonka (km 0+240) w Łodygowicaach Andrzej Talik 2012-04-02
143 Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łodygowice Andrzej Talik 2012-02-29
142 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice w sezonie 2011/2012 Andrzej Talik 2011-10-11
141 Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach - ogłoszenie zamieszczone grzecznościowo Andrzej Talik 2011-10-07
140 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Gminie Łodygowice w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej - II Andrzej Talik 2011-09-29
139 Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pietrzykowicach Andrzej Talik 2011-09-26
138 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Aktywność i wiedza drogą do przyszłości Andrzej Talik 2011-09-12
137 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Gminie Łodygowice w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej Andrzej Talik 2011-09-12
136 Likwidacja szkód popowodziowych w gminie Łodygowice w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej Andrzej Talik 2011-09-01
135 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w Łodygowicach, łączącej drogę powiatową z drogą krajową. Andrzej Talik 2011-08-16
134 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1500000,00 zł Andrzej Talik 2011-08-10
133 Modernizacja dróg gminnych - ul. Równej, Poziomkowej i Jana Pawła II Andrzej Talik 2011-07-05
132 Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Łodygowicach. Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Pietrzykowicach. Andrzej Talik 2011-06-28
131 Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowiocach Andrzej Talik 2011-06-14
130 Rozbudowa budynku oświatowego w Łodygowicach z przeznaczeniem na klub dziecięcy Andrzej Talik 2011-05-27
129 Sprzedaż pojazdu marki MAN - samichód specjalny Andrzej Talik 2011-05-20
128 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2480000 złotych Andrzej Talik 2011-05-19
127 Sprzedaż pojazdu marki MANN - samochód specjalny Andrzej Talik 2011-04-21
126 Likwidacja skutków powodzi w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2011-03-15
125 Termomodernizacja budynków Andrzej Talik 2011-03-11
124 Pozimowy remont dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2011-03-08
123 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2011-02-24
122 Dostawa sygnału internetowego do 200-u gospodarstw domowych na terenie Gminy Łodygowice w ramach projektu pn. E_integracja w Gminie Łodygowice. Andrzej Talik 2011-01-25
121 Dostawa sygnału internetowego do 200-u gospodarstw domowych na terenie Gminy Łodygowice w ramach projektu pn. E_integracja w Gminie Łodygowice współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Andrzej Talik 2011-01-12
120 Modernizacja ośrodków zdrowia w Łodygowicach i Pietrzykowicach poprzez dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych Andrzej Talik 2011-01-11
119 Sprzedaż pojazdu Polonez Caro 1.5 MR94 Andrzej Talik 2011-01-05
118 Dostawa sygnału internetowego do 200-u gospodarstw domowych na terenie Gminy Łodygowice w ramach projektu pn. E_integracja w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2010-12-29
117 Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem wraz z serwisowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu pn. E_integracja w Gminie Łodygowice współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Andrzej Talik 2010-12-01
116 Zimowe utrzymanie drógpowiatowych w Gminie Łodygowice 2010/2011 Andrzej Talik 2010-10-13
115 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Łodygowice 2010/2011 Andrzej Talik 2010-09-30
114 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice 2010/2011 Andrzej Talik 2010-09-15
113 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2803222,00 złote Andrzej Talik 2010-08-20
112 Remont mostów na potoku Wieśnik w ciągu ul. Górskiej i w ciągu ul. Grunwaldzkiej Andrzej Talik 2010-07-14
111 Remont dróg gminnych w Gminie Łodygowice. Remont dróg ul. Spacerowa w Łodygowicach i ul. Wielodroga w Pietrzykowicach. Andrzej Talik 2010-07-12
110 Zagospodarowanie Centrum Wsi Pietrzykowice Andrzej Talik 2010-07-09
109 Remont przedszkola w Zarzeczu Andrzej Talik 2010-07-09
108 Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2010-06-10
107 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.036.778,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2010-05-07
106 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Łodygowice poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Piastowskiej Andrzej Talik 2010-04-08
105 Wykonanie usługi doradczo-szkoleniowej w ramach projektu Na swoim lepiej realizowanego przez gminę Łodygowice Andrzej Talik 2010-03-30
104 Wykonanie usługi doradczo-szkoleniowej w ramach projektu "Na swoim lepiej" Andrzej Talik 2010-03-24
103 Zakup środków transportu do wywozu odpadów stałych dla ZGK w Łodygowicach Andrzej Talik 2010-02-09
102 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Łodygowice poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Piastowskiej Andrzej Talik 2010-01-29
101 Budowa chodników w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2010-01-27
100 Modernizacja budynku komunalnego (OSP) Bierna Andrzej Talik 2010-01-25
99 Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu Andrzej Talik 2009-11-17
98 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1000000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łodygowice w 2009 r. Andrzej Talik 2009-10-22
97 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Łodygowice 2009/2010 Andrzej Talik 2009-09-09
96 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice 2009/2010 Andrzej Talik 2009-09-04
95 Udzielenie kredytu bankowego na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach szkolnych gminy Łodygowice na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów Andrzej Talik 2009-08-06
94 Budowa Centrum Kulturalnego na Placu Wolności w Łodygowicach Andrzej Talik 2009-08-04
93 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Łodygowice Andrzej Talik 2009-08-04
92 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Łodygowice 2009/2010 Andrzej Talik 2009-07-28
91 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Łodygowice 2009/2010 Andrzej Talik 2009-07-28
90 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.760.500,00 złotych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Łodygowice. Andrzej Talik 2009-07-06
89 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.761.290,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w gminie Łodygowice Andrzej Talik 2009-06-05
88 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Andrzej Talik 2009-05-04
87 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pietrzykowicach Andrzej Talik 2009-03-18
86 Termomodernizacja budynków Zespołu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Andrzej Talik 2009-03-18
85 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zarzeczu Andrzej Talik 2009-03-18
84 Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa Andrzej Talik 2009-03-05
83 Przebudowa drogi gminnej ul. Batorego w Łodygowicach łączącej drogę powiatową z drogą krajową Andrzej Talik 2009-02-10
82 Budowa chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych Andrzej Talik 2009-01-20
81 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w ramach programu "Orlok 2012" w Pietrzykowicach Andrzej Talik 2009-01-06
80 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1650000 złotych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Łodygowice Andrzej Talik 2008-11-26
79 Utylizację wyrobów zawierających azbest Andrzej Talik 2008-10-17
78 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Łodygowice 2008/2009 Andrzej Talik 2008-10-15
77 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Łodygowice 2008/2009 Andrzej Talik 2008-10-08
76 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Łodygowice 2008/2009 Andrzej Talik 2008-09-17
75 Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Łodygowicach Andrzej Talik 2008-07-24
74 Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Łodygowice Andrzej Talik 2008-07-08
73 Budowa zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Andrzej Talik 2008-07-01
72 Budowa trzech tymczasowych kładek dla pieszych przy mostach na drogach powiatowych w Łodygowicach wzdłuż drogi nr S-1404 oraz Biernej wzdłuż drogi S-1464 Andrzej Talik 2008-06-19
71 Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1404S – ul. Piłsudskiego w Łodygowicach Andrzej Talik 2008-06-17
70 „MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŁODYGOWICE” Andrzej Talik 2008-04-28
69 „BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH przy drodze powiatowej nr S-1455 Pietrzykowice – Lipowa – Ostre w Pietrzykowicach” Andrzej Talik 2008-02-06
68 REMONT DROGI GMINNEJ ul. KWIATOWA w ZARZECZU Andrzej Talik 2008-02-05
67 WYKONANIE NAJAZDÓW NA MOST ŻELBETOWY NA POTOKU BEZ NAZWY (lewobrzeżny dopływ potoku „Kalonka” w ŁODYGOWICACH Andrzej Talik 2007-11-13
66 „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE ŁODYGOWICE W LATACH 2007/2008” Andrzej Talik 2007-11-02
65 „WYKONANIE NAJAZDÓW NA MOST ŻELBETOWY NA POTOKU BEZ NAZWY (lewobrzeżny dopływ potoku „Kalonka” w ŁODYGOWICACH” Talik Andrzej 2007-10-23
64 „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE ŁODYGOWICE W LATACH 2007/2008” Talik Andrzej 2007-10-23
63 „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W GMINIE ŁODYGOWICE W LATACH 2007/2008” Talik Andrzej 2007-10-23
62 „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GMINIE ŁODYGOWICE W LATACH 2007/2008” Talik Andrzej 2007-10-12
61 Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego śmieciarki z pługiem w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach Talik Andrzej 2007-10-01
60 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 800 000,00 złotych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Łodygowice Talik Andrzej 2007-09-17
59 „Wykonanie zagospodarowania terenu wokół Sali Sportowej przy Gimnazjum w Łodygowicach” Talik Andrzej 2007-08-27
58 REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTW PIETRZYKOWICE I ŁODYGOWICE Talik Andrzej 2007-08-21
57 ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZOWO-TURYSTYCZNEJ PRZY UŻYCIU WŁASNEGO AUTOKARU POZA GRANICAMI KRAJU Talik Andrzej 2007-05-23
56 WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŁODYGOWICE W 2007 ROKU Talik Andrzej 2007-05-21
55 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rurociągiem wody surowej, zbiornikiem wody płucznej i ujęciem wody powierzchniowej z potoku Bartoszowiec w Łodygowicach. Talik Andrzej 2007-05-17
54 Wykonanie chodnika wraz z budową zatoki autobusowej i dwóch wyniesionych przejść dla pieszych i ścięcie 10 drzew. Łukasz Fiołek 2007-04-30
52 Ogłoszenie o robotach rozbiórkowo-wyburzeniowych zabudowań mieszkalno-gospodarczych nr 105 w Pietrzykowicach Łukasz Fiołek 2007-03-06
51 Roboty wykończeniowe wraz z infrastrukturą techniczną hali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach Łukasz Fiołek 2007-02-19
50 WYKONANIE REMONTU I MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ NR 92 - ULICA WIELODROGA -W SOLECTWIE PIETRZYKOWICE Łukasz Fiołek 2007-01-29
49 Zimowe utzrymanie dróg gminnych w okresie od 1.01.2007 - 15.05.2007 na terenie gminy Łodygowice Łukasz Fiołek 2006-12-08
48 Udzielenie Gminie Łodygowice kredytu złotówkowego w wysokości 600000,00 zł. Łukasz Fiołek 2006-12-08
47 Zabezpieczenie na okres zimowy obiektu nowobudowanej hali sportowej w Łodygowicach Łukasz Fiołek 2006-10-27
46 Zabezpieczenie na okres zimowy obiektu nowobudowanej hali sportowej w Łodygowicach Łukasz Fiołek 2006-10-27
45 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej Łukasz Fiołek 2006-10-27
44 Remont i modernizacja dróg gminnych: ul. Wielodroga, ul. Spacerowa w gminie Łodygowice. Łukasz Fiołek 2006-10-13
43 Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Łodygowicach. Łukasz Fiołek 2006-09-25
27 unieważnienie postępowania Łukasz Fiołek 2005-09-26
23 Remont mostów drogowych Łukasz Fiołek 2005-09-20
19 Sprzedaż używanego samochodu pożarniczego Marki MAN Łukasz Fiołek 2005-08-31
16 Sprzedaż samochodu ciężarowego używanego - II pisemny przetarg Łukasz Fiołek 2005-08-19
14 SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO UŻYWANEGO Łukasz Fiołek 2005-07-04
12 Remont dróg gminnych na terenie gminy Łodygowice w 2005 roku Łukasz Fiołek 2005-06-20
8 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej w Łodygowicach Łukasz Fiołek 2005-05-13
7 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 60 000 EURO Łukasz Fiołek 2005-03-25
6 Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych Łukasz Fiołek 2005-03-01
1 Sprzedaż samochodu ciężarowego używanego Łukasz Fiołek 2005-01-24

[Liczba odsłon: 3230187]

przewiń do góry