Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok

Rachunek zysków i strat za 2022 rok

Zestawienie zmian w funduszu za 2022 rok

Załącznik - Informacja dodatkowa za 2022 rok

Sprawozdanie za 2022 rok bilans z wykonania budżetu.

bilans

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego - korekta

Tekst

 

Rachunek zysków i strat jednostki (korekta)

tekst

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (korekta)

tekst

 

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

tekst

 

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

tekst

 

Informacja dodatkowa

tekst

Zarządzenie Nr FN.33.S.2023 w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za rok 2022.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

tekst

 

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie

 

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

 

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

sprawozdanie

 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

sprawozdanie

 

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

sprawozdanie

 

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

 

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużników

sprawozdanie

 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużników oraz poręczeń i gwarancji

sprawozdanie

 

Informacja o udzielonych w IV kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja

 

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za III kw - Rb-NDS

sprawozdanie

 

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za II kw - Rb-NDS

sprawozdanie

Informacja o udzielonych w II kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja


Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za I kw - Rb-NDS

sprawozdanie

Informacja o udzielonych w I kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-26 07:45:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Daniel Loranc
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-24 11:41:39
  • Liczba odsłon: 1190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3282178]

przewiń do góry