Łodygowice, 09.06.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777) Wójt Gminy Łodygowice zawiadamia, że w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne następujących dokumentów:

 

1)      Projektu Uchwały Rady Gminy Łodygowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łodygowice

2)      Projektu Uchwały Rady Gminy Łodygowice w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

Formy konsultacji społecznych:

1)      Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej poprzez formularz zamieszczony w BIP. Wypełniony formularz można dostarczyć:

-         osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Łodygowice (parter) w godzinach pracy Urzędu

-         pisemnie na adres: Urząd Gminy Łodygowice, 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75

-         drogą elektroniczną na adres: gmina@lodygowice.pl

2)      Ankiety. Wypełnione ankiety można dostarczyć:

-        osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Łodygowice (parter) w godzinach pracy Urzędu

-        pisemnie na adres: Urząd Gminy Łodygowice, 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75

-        drogą elektroniczną na adres: gmina@lodygowice.pl

3)      Zbieranie uwag ustnych. Uwagi można składać w Urzędzie Gminy Łodygowice w Referacie Rozwoju, Inwestycji i Promocji, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

 

Do pobrania na stronie internetowej www.lodygowice.pl w BIP oraz w Urzędzie Gminy Łodygowice, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu są następujące dokumenty:

 

1.   Projekt Uchwały Rady Gminy Łodygowice   w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łodygowice.

2. Załącznik do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łodygowice.

3. Projekt Uchwały Rady Gminy Łodygowice w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

4.   Diagnoza

5.   Formularz składania uwag.

6.   Ankieta

1.      

obwieszczenie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie Wójta Gminy Łodygowice z przeprowadzenia konsultacji


Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji
Deklaracja zgłoszeniowa do Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Wójta Gminy Łodygowice w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 5 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Łodygowice informuje, że w dniu 1 września 2016 r. Rada Gminy Łodygowice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji obszarów gminy Łodygowice do roku 2025

obwieszczenie


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wójta Gminy Łodygowice z dnia 6 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Łodygowice zawiadamia, że w dniach od 14 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnego programu Rewitalizacji na lata 2015-2020 dla Gminy Łodygowice.
obwieszczenie

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2020 dla Gminy Łodygowice

projekt LPR,   zał. nr 1,   zał. nr 2

Formularz składania uwag

Ankieta


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-09 12:14:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-06 14:05:47
  • Liczba odsłon: 1854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358849]

przewiń do góry