UCHWAŁA NR 395 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 396 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 397 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 398 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „ Człowiek na Górze”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 399 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dn. 28 grudnia 2018 r. o podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłków celowych na pokrycie kosztów zakupu posiłków lub żywności

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 400 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywieniowych

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 401 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

     Wynik głosowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-11 11:32:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-20 14:11:04
  • Liczba odsłon: 127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2904465]

przewiń do góry