UCHWAŁA NR 506 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 507 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 508 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne na rzecz Gminy Czernichów nieruchomości nr 90/13 o pow. 0,0211 ha obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 509 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działka nr 360/41 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 510 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Łodygowice w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 360/37, 360/38, 360/39, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11 obręb Zarzecze gmina Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 511 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2024 roku

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 512 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Pietrzykowice nazwy  ulica „Irysowa”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 513 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Pietrzykowice nazwy  ulica „Kłosowa”

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 514 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 515 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/497/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 516 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 517 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

     Wynik głosowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-02-28 16:14:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-06 09:17:34
  • Liczba odsłon: 330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230189]

przewiń do góry