Zawiadomienie

W dniu   16 listopada 2022 r. o godz. 1300

odbędzie się XXXVII SESJA RADY GMINY ŁODYGOWICE

w Urzędzie Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75

 

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łodygowice na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/310/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łodygowice w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w sołectwie Łodygowice nazwy  ulica „Przyjazna”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice w rejonie cmentarza w sołectwie Łodygowice przy ul. Ks. A. Wąchala.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022-2031.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Kotajny
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-06 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-10 14:00:27
 • Liczba odsłon: 7387
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2866770]

przewiń do góry