Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023
r. dla Gminy Łodygowice. 

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 01.02.2024 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, ul. Wajdów

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 23.01.2024 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW w Pietrzykowicach  ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 01.02.2024 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice II, ul. Jana Pawła II 227

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 01.02.2024 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice II, SUW Żarnówka w Pietrzykowicach, ul. Słoneczna 29

ocena jakości wody

 Badanie próbek wody z dnia 09.10.2019 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze, ul. Łęgowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.11.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 - Pietrzykowice

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.10.2019 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice nr 1

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.10.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice- obiekt Cukiernia Dobra

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.11.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 18.11.2019 r. - wodociąg sieciowy w Łodygowicach (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 06.10.2019 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze, ul. Łęgowa

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 28.08.2019 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice, ul. Handlowa

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie próbek wody z dnia 21.08.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW-Pietrzykowice ul. Olszynowa

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

 

Badanie próbek wody z dnia 28.08.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, WOPR ul. Na Stawach

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie próbek wody z dnia 16.09.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 1 w Pietrzykowicach, Hydroforownia ul. Handlowa

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie próbek wody z dnia 26.06.2019 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

B adanie próbek wody z dnia 16.07.2019 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 03.06.2019 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 03.06.2019 r. – Wodociąg sieciowy Łodygowice

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 16.01.2019 r. – Wodociąg sieciowy Łodygowice- Zespół Szkół Ogólnokształcących ocena jakości wody

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 18.02.2019 r. – SUW WOPR Łodygowice ul. Na Stawach

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 12.02.2019 r. – SUW WOPR Łodygowice ul. Na Stawach

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 08.07.2019 r. – SUW Bartoszowiec – ul. Wajdów

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 05.03.2019 r. – SUW Bartoszowiec

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 17.04.2019 r. – Pompownia Pietrzykowice ul. Handlowa

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2018 r. Wodociąg sieciowy nr 2 w Pietrzykowicach o

cena jakości wody

Badania próbek wody z 17.04.2019 r. – Browar Zarzecze

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 17.04.2019 r. – SUW – Pietrzykowice ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2018 r. Wodociąg sieciowy w Łodygowicach

ocena jakości wody

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 r. dla Gminy Łodygowice

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2017 r. Wodociąg sieciowy w Łodygowicach

ocena jakości wody

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 r. dla Gminy Łodygowice

ocena jakości wody

  Badania próbek wody za 2017 r. Wodociąg sieciowy nr 1 w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2017 r. Wodociąg sieciowy nr 2 w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

 

 
ocena okresowa o jakości wody
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice II - Eco Team Service Sp. z o.o.
Badanie próbek wody za 2016 r.
Badanie próbek wody za 2016 r.
pobranej: wodociąg sieciowy - Łodygowice - Eco Team Service Sp. z o.o.
ocena okresowa o jakości wody

Badanie próbek wody za 2016 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice I - Eco Team Service Sp. z o.o.
ocena okresowa o jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 24.06.2016 r i 19.07.2016r.
pobranej w obiekcie "Browar Zarzecze" w Zarzeczu ul. Łęgowa 1
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z 28.06.2016 r. pobranej
 w obiekcie Punkt Małej Gastronomii "Zatoka" Jerzy Wandzel w Zarzeczu ul. Plażowa
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.04.2016 r. i 28.06.2016 r.
pobranej: wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbki wody z dnia 21.12.2015 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice II, ul. Jana Pawła II, bud. P. Gruszka
sprawozdanie z badania

Badanie próbki wody z dnia 21.12.2015 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice I, pompownia Pietrzykowice ul. Handlowa
sprawozdanie z badania

Badanie próbki wody z dnia 8.12.2015 r.
pobranej: Szkoła Pietrzykowice, wodociąg sieciowy Pietrzykowice
sprawozdanie z badania

Badanie próbki wody z dnia 28.08.2015 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Łodygowice - ZSO Łodygowice
sprawozdanie z badania

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 15.02.2021r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW w Pietrzykowicach ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 09.12.2020r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, Szkoła Podstawowa w Pietrzykowicach, ul. Kościuszki 120

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 09.12.2020r. - wodociąg sieciowy nr 2 - Pietrzykowice, ul. Kościuszki 129

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.05.2020 r, 16.09.2020 r., 21.10.2020 r.. - wodociąg sieciowy Łodygowice, budynek mieszkalny ul. Beskidzka 100 oraz cukiernia "Dobra" w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.08.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.08.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 1 - Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 12

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 03.07.2020 r. - wodociąg Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ,,NEPTUN”

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 03.07.2020 r. - wodociąg Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ,,NEPTUN”

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 09.03.2020 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 09.03.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 1 Pietrzykowice  - budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 09.03.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice - SUW w Pietrzykowicach Żarnówka

ocena jakości wody

 

 

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. dla Gminy Łodygowice

ocena jakości wody 

 

Badanie próbek wody z dnia 17.02.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 2 w Pietrzykowicach - budynek mieszkalny ul. Piękna w Łodygowicach

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 11.02.2020 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - SUW w Pietrzykowicach ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Decyzja   nr NS/HK/4562-110/2019 z dn. 22.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

decyzja

Decyzja   nr NS/HK/4562-111/2019 z dn. 22.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

decyzja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja   nr NS/HK/4562-109/2019 z dn. 22.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

decyzja

Badanie próbek wody z dnia 16.12.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice - budynek mieszkalny przy ul.  Kościuszki w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 14.01.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 1 Pietrzykowice - budynek mieszkalny przy ul. Olszynowej

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 14.01.2020 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - SUW WOPR w Łodygowicach ul. Na Stawach 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 26.11.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice - hydroforownia Żarnówka

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.11.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

Decyzja   nr NS/HK.9022.1.47.2024 z dn. 05.02.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, nr 105/2024
ocena jakości wody

Decyzja   nr NS/HK.9022.1.73.2024 z dn. 21.02.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, nr 167/24
ocena jakości wody

Decyzja   nr NS/HK.9022.1.75.2024 z dn. 21.02.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, nr 166/24
ocena jakości wody

Decyzja   nr NS/HK.9022.1.74.2024 z dn. 21.02.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, nr 165/24
ocena jakości wody
Badanie próbek wody z dnia 05.12.2023 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze,
ul. Łęgowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 15.11.2023 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice
-Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 121 w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 29.12.2023 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice,
ul. Handlowa

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 17.10.2023 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 	17.10.2023r. - wodociąg sieciowy Łodygowice
-, Cukiernia ,,Dobra'' w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 15.11.2023 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, Budynek mieszalny ul. Kościuszki

ocena jakości wody
Badanie próbek wody z dnia 13.09.2023r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice,
ul. Olszynowa 
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 13.09.2023 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
Cukiernia ,,Dobra'' w Łodygowicach, budynek mieszkalny w Biernej, ul.
Rolnicza 11 oraz SUW WOPR w Łodygowicach, ul. Na Stawach 2
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 26.06.2023r. - wodociąg Ośrodka Sportów Wodnych i
Rekreacji ,,NEPTUN'' w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.06.2023r. - wodociąg sieciowy Łodygowice,
Pietrzykowice SUW, ul. Olszynowa

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 26.07.2023r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 12

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 18.07.2023r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW w Łodygowicach, ul. Wajdów

ocena jakości wody

Badanie z próbek wody z dnia 18.07.2023r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka, ul. Słoneczna

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 16.05.2023 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze, ul. Łęgowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2023 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
SUW WOPR ul. Na Stawach 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2023 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice Budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II 223

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 27.04.2023 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice,
Budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II 99

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 10.05.2023r. - wodociąg sieciowy Łodygowice,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 29.05.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
Budynek mieszkalny w Biernej, ul. Rolnicza 
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 29.05.2023 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, Budynek mieszalny ul. Kościuszki

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 29.05.2023 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice, ul. Handlowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2023 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2023 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 121 w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 17.04.2023 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2 ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 08.03.2023r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW
w Łodygowicach, ul. Wajdów
ocena jakości wody
Badanie próbek wody z dnia 28.02.2023 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
SUW WOPR ul. Na Stawach 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 17.04.2023 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice-
obiekt Cukiernia Dobra
ocena jakosći wody

Decyzja  nr NS/HK.9022.1.46.2022 z dn. 21.02.2023 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

ocena jakości wody

Decyzja  nr NS/HK.9022.1.47.2023 z dn. 20.02.2023 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

ocena jakości wody

Decyzja  nr NS/HK.9022.1.48.2023 z dn. 20.02.2023 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
ocena jakości wody

Decyzja, dotycząca wody przeznaczonej do spożycia produkowania i dostarczana
przez wodociąg Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 25.08.2022 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 19.07.2022 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu 

ocena jakości wody
 
próbek wody z dnia 24.01.2023r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka, ul. Słoneczna
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 14.12.2022r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW
w Łodygowicach, ul. Wajdów
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 13.10.2022 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice,
ul. Handlowa
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 14.12.2022 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, Budynek mieszalny ul. Kościuszki

Ocena jakośći wody

Badanie próbek wody z dnia 22.11.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 121 w Łodygowicach oraz SUW Bartoszowiec w Łodygowicach, ul. Wajdów

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 	16.08.2022 r., 20.09.2022r. - wodociąg
sieciowy Łodygowice -
Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 120 w Pietrzykowicach, Cukiernia ,,Dobra''
w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.09.2022 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 07.09.2022r. - wodociąg sieciowy Łodygowice
Pietrzykowice, ul. Olszynowa SUW

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 19.09.2022 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice, ul. Handlowa

ocena jakości wody
Badanie próbek wody z dnia 19.09.2022r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka
ocena jakości wody
Badanie próbek wody z dnia 23.06.2022 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW Żarnówka ul. Słoneczna w Pietrzykowicach
budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 04.07.2022 r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II 99 w Pietrzykowicach
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 04.07.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
SUW WOPR ul. Na Stawach 2
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 24.05.2022 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 07.06.2022 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 30.05.2022 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, Budynek mieszalny ul. Kościuszki

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 30.05.2022r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW
w Łodygowicach, ul. Wajdów

ocena jakości wody


Badanie próbek wody z dnia 24.05.2022 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze, ul. Łęgowa

ocena jakości wody

  

Badanie próbek wody z dnia 30.08.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 26.10.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice - budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 26.10.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice - Budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II Pietrzykowice
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.10.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 08.11.2021 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze,
ul. Łęgowa
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 05.11.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.10.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 120 w Pietrzykowicach, Cukiernia ,,Dobra''
w Łodygowicach 
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 19.01.2022r. - wodociąg sieciowy SUW
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 19.01.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice - budynek mieszkalny przy Ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach
ocena jakości wody

Decyzja  nr NS/HK.9022.1.79.2022 z dn. 23.02.2022 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
decyzja

Decyzja  nr NS-HK.9022.1.80.2022 z dn. 23.02.2022 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
decyzja

Decyzja  nr NS-HK.9022.1.78.2022 z dn. 23.02.2022 r. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
decyzja

Badanie próbek wody z dnia 01.03.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice-
obiekt Cukiernia Dobra
ocena jakości wody

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2021
r. dla Gminy Łodygowice
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 19.01.2022 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice Budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II 99

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 11.04.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice-
obiekt Cukiernia Dobra
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 11.04.2022r. - wodociąg sieciowy Łodygowice,
Szkoła Podstawowa w Pietrzykowicach, ul. Kościuszki 120
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.04.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 06.04.2022r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 06.04.2022 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice,
ul. Handlowa
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 22.04.2022 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
SUW WOPR w Łodygowicach ul. Na Stawach 2

ocena jakości wody

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. dla Gminy Łodygowice

tekst

Badanie próbek wody z dnia 25.02.2021r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.01.2021r. - wodociąg sieciowy nr 1 Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 12

 

 

Badanie próbek wody z dnia 12.10.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
SUW WOPR w Łodygowicach ul. Na Stawach 2 oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących ul. Piłsudskiego 121 w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.09.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice SUW
Bartoszowiec ul. Wajdów bn

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 06.09.2021r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.02.2021r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 06.09.2021r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 12

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 04.08.2021r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW
w Łodygowicach, ul. Wajdów

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 02.08.2021r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice, Pompownia ul. Handlowa 3 Pietrzykowice

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 14.0712.2021r. - wodociąg Pola Biwakowego
,,Campluzzz Tawerna'' Zarzecze, ul. Żeglarska 1

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.07.2021 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów
Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 06.07.2021 r. - SUW Bartoszowiec - ul. Wajdów w
Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.06.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice - budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 15.06.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, Budynek mieszalny ul. Kościuszki

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 15.06.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
budynek Szkoły Podstawowej w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.05.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice
(Zespół Szkół Ogólnokształcących)

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.05.2021r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, Budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.06.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice SUW w Pietrzykowicach, ul. Handlowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2021 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice
nr 1, ul. Jana Pawła II 

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice-
obiekt Cukiernia Dobra

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 14.01.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
SUW WOPR w Łodygowicach ul. Na Stawach 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2021 r. - wodociąg sieciowy nr 2
Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 10.05.2021 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice -
budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.05.2021 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze,
ul. Łęgowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 01.03.2021r., 25.03.2021 r. - wodociąg sieciowy
Łodygowice SUW Bartoszowiec ul. Wajdów bn w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 23.03.2021r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, ul.
Beskidzka 100 w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 23.03.2021r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice, Stacja Uzdatniania Wody ul. Handlowa w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 23.03.2021r. - wodociąg sieciowy nr 1
Pietrzykowice, Stacja Uzdatniania Wody ul. Handlowa w Pietrzykowicach 

ocena jakości wody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-03 12:50:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Daniel Loranc
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-02 14:29:35
 • Liczba odsłon: 5299
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308303]

przewiń do góry