UCHWAŁA_NR_246  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. w sprawie akceptacji sprzedaży samochodu ciężarowego.

 

UCHWAŁA_NR_245 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 

UCHWAŁA_NR_244 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. zmieniająca uchwałę NR XIX/190/04 z dnia 30.09.2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. 

 

UCHWAŁA_NR_243 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. zmieniająca uchwałę NR XXII/235/04 z dnia 13.12.2004r. w sprawie utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

UCHWAŁA_NR_242  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru.

 

UCHWAŁA_NR_241  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2010.

 

UCHWAŁA_NR_240  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

UCHWAŁA_NR_238  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28.12.2004r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Łodygowice na rok 2005.

 

UCHWAŁA_NR_231  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.12.2004r. zmieniająca uchwałę NR XII/152/03 z dnia 12.12.2003r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

 

UCHWAŁA_NR_230  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.12.2004r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz wprowadzenie zwolnień w tym podatku.

 

UCHWAŁA_NR_228  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.12.2004r. w sprawie określenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

UCHWAŁA_NR_227  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.12.2004r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2005 roku.

  

UCHWAŁA_NR_226  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 13.12.2004r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej dla sołectwa Zarzecze.

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_225_04_w_spr_zmian_w_budzecie_na_04.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_224_04_w_spr_przyjecia_planu_gospodarki_odpadami.doc

                    Załącznik

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_223_04_w_spr_upowaznienie_przewodniczacego_rg.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_222_04_w_spr_ustalenia_szczegolowych_warunkow_za_usl_opiekuncze.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_221_04_w_spr_ustalenia_warunkow_przyznawania_zasilku.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_220_04_w_spr_ustalenia_zasad_zwrotu_wydatkow_na_swiadczenia_pomocy_spolecznej.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_219_04_zmieniajaca_uchwale_nr_211_04.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_218_04_zmieniajaca_uchwale_210_04.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_217_04_w_spr_pragramu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_216_04_w_spr_utworzenia_w_placowkach_jednostki_budzetowej.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_215_04_w_spr_utworzenia_srodkow_specjalnych_w_placowkach_oswiatowych.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_214_04_w_spr_zmian_w_budzecie.doc

 

UCHWAŁA NR 213 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice obejmujacego sołectwo Pietrzykowice

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_212_04_w_spr_przyjecia_programu_os.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_211_04_w_spr_nadania_statutu_gok.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_210_04_w_spr_nadania_statutu_bibliotece.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_209_04_w_spr_zmian_u_wuchwale_216_02.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_208_04_w_spr_trybu_postepowania_o_udzielenie_dotacji_z_budzetu_gminy.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_207_04_w_spr_zmian_w_budzecie_gminy.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_206_04_w_spr_ustalenia_wynagrodzenia_dla_wojta.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_205_04_w_spr_deklaracji_udzialu_wlasnego_w_realizacji_projektu.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_204_04_w_spr_upowaznienia_zastepcy_wojta.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_203_04_w_spr_ustalenia_czynszu_za_dzierzawe.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_202_04_w_spr_amiany_w_uchwale_182_04.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_201_04_w_spr_uzupelnienia_zalacznika_2_do_statutu_gmny.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_200_04_w_spr_nadania_nazwy_ulicy.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_199_04_w_spr_wyrazenia_zgody_na_nieodplatne_nabycie_nieruchomosci.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_198_04_w_spr_wyrazenia_zgody_na_zakup_dzialki.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_197_04_w_spr_wyrazenia_zgody_na_nieodplatne_nabycie_nieruchomosci.doc

 

https://uglodygowice.bip.org.pl/pliki/uglodygowice/nr_196_04_w_spr.doc

 

UCHWAŁA_NR_195 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

 

UCHWAŁA_NR_194   Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położonej w obrębie Łodygowic. 

 

UCHWAŁA_NR_193 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.

 

UCHWAŁA_NR_192 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego.

 

UCHWAŁA_NR_191 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez GOPS w Łodygowicach. 

 

UCHWAŁA_NR_190 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków  poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

 

UCHWAŁA_NR_189 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie przekazywania środków na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii.

 

UCHWAŁA_NR_188 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

 

UCHWAŁA_NR_187 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 23.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

UCHWAŁA_NR_186 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 23.08.2004r. w sprawie założenia uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łodygowicach.

 

UCHWAŁA_NR_185 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 23.08.2004r. w sprawie utworzenia GCI.

 

UCHWAŁA_NR_184 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 18.06.2004r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr IX/127/03.

 

UCHWAŁA_NR_183 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 18.06.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

UCHWAŁA_NR_182 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 26.05.2004r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodygowicach .

 

UCHWAŁA_NR_181 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 26.05.2004r. w sprawie kontynuacji partnerskiej współpracy Gminy Łodygowice z Gminą Ryslinge.

 

UCHWAŁA_NR_180 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 26.05.2004r. zmieniająca uchwałę XII/145/03.

 

UCHWAŁA_NR_179 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 26.05.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki w obrębie Zarzecza.

 

UCHWAŁA_NR_178 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 26.05.2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika ZGK w Łodygowicach do rozkładania na raty należności za przyłączenie budynku do gminnej sieci wodociągowej.

 

UCHWAŁA_NR_177 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 26.05.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 

 

UCHWAŁA_NR_176 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Wieczorowego Liceum dla Dorosłych.

 

UCHWAŁA_NR_175 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie likwidacji Spółki GLOB.

 

UCHWAŁA_NR_174 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu srodków na usunięcie skutkó zdarzeń losowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

 

UCHWAŁA_NR_173 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok. 

 

UCHWAŁA_NR_172  Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.04.2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

 

UCHWAŁA_NR_170 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Ochrona wód Jeziora żywieckiego".

 

UCHWAŁA_NR_168 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położoej w obrębie Zarzecza.

 

UCHWAŁA_NR_167 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki położoej w obrębie Łodygowic.

 

UCHWAŁA_NR_166 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS.

 

UCHWAŁA_NR_165 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie zmieniająca uchwałę NR III/32/02.

 

UCHWAŁA_NR_164 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/02.

 

UCHWAŁA_NR_163 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 9.03.2004r. w sprawie ustalenia przychodów i wydatków GFOŚ.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Fiołek
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-25 13:11:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-05 14:33:18
  • Liczba odsłon: 4176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230170]

przewiń do góry