INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Zarządzenie nr 17/OR/2016 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2016 roku

zarządzenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie nr 7/OR/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. Wójta Gminy Łodygowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2016 rok

tekst

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert

tekst

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice

tekst

Wzór oferty

tekst

Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego

tekst

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego)

tekst

 Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok (Uchwała rady Gminy nr 112/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.).

tekst

 Zarządzenie Wójta Gminy nr 6/OR/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielenia, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice.

tekst

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-21 21:49:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-25 13:36:28
  • Liczba odsłon: 2491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308183]

przewiń do góry