Informacja z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2016 rok

tekst


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst - Rb-27S

tekst


Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst - Rb-28S

tekst


Sprawozdanie o stanie należności - Rb-N

tekst


Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST - Rb-NDS

tekst


Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych - Rb-PDP

tekst


Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst - Rb-ST

tekst


Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań - Rb-UZ

tekst


Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań - Rb-Z

tekst


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST

Rb-NDS za III kw. 2016 r.

tekstKwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST

Rb-NDS za II kw 2016
tekst

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST

Rb-NDS za I kw 2016 r

tekst


Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27S za I kwartał 2016 r.

tekst


Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-28S za I kwartał 2016 r.
tekst

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-N za I kwartał 2016 r.
tekst

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużników
oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z za I kwartał 2016 r.
tekst


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-12 10:55:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-04 08:46:03
  • Liczba odsłon: 1696
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3287984]

przewiń do góry