Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2020 rok

sprawozdanie

Sprawozdania finansowe Gminy Łodygowice zbiorcze za 2020 r.

sprawozdanie


Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N - korekta

tekst

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S

tekst

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużników oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z

tekst

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużników Rb-UZ

tekst

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-ST

tekst

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP

tekst

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS

tekst

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb-N

tekst

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S

tekst

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S

tekst

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST

Rb-NDS za I kw 2019 r
 
Informacja o udzielonych w I kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
 
Informacja o udzielonych w IV kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-06 12:00:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-09 11:14:48
  • Liczba odsłon: 1507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3308219]

przewiń do góry