Informacja Dyrektora ZZ PGW Wody Polskie w Żywcu odnośnie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Łodygowice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi dojazdowej oraz infrastruktury centrum sportu i rekreacji MORGI w Łodygowicach, ujętych w system kanalizacji deszczowej, projektowanym wylotem do cieku Kalonka w km 1+760, wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm, zlokalizowanego na działce nr 6667/16, do cieku Kalonka w km 1+760 oraz lokalizację na terenach szczególnego zagrożenia powodzią projektowanej infrastruktury w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi dojazdowej oraz centrum sportu i rekreacji Morgi w Łodygowicach ( na dz. nr 6678/21).

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-25 07:56:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-25 07:58:11
  • Liczba odsłon: 554
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230128]

przewiń do góry