ZARZĄDZENIE Nr 20 /OR /2019 Wójta Gminy Łodygowice z dnia  5 marca 2019 roku w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2019 roku

zarządzenie

zal. nr 1 - Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

zał. nr 2 - Zaktualizowana aktualizacja

zał. nr 3 - Zaktualizowany opis działań

zał nr 4 - Oświadczenie

________________________________________________________

Zarządzenie nr 18/OR/2019 wójta Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
zarządzenie

Zarządzenie nr 8/OR/2019 Wójta Gminy Łodygowice z 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2019 r.
zarządzenie


Zarządzenie nr 5/OR/2018 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice
zarządzenie

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Łodygowice oraz formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice

ogłoszenie i formularz - pdf

formularz - doc


Oferta - wzór

doc ,    pdf

Umowa o realizację zadania publicznego - wzór

doc ,      pdf

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

doc ,    pdf

 

Program współpracy gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 st. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
program

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Kotajny
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-06 14:57:12
  • Liczba odsłon: 1897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230192]

przewiń do góry