Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.. 7 pkt 1, art. 8 pkt 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) i Uchwały nr XX/227/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020” Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego programu:

Program szczepień ochronnych w 2017 r. przeciwko:

a) Grypie – szczepienie skierowane do mieszkańców Gminy Łodygowice w wieku powyżej 65 lat.

b) Pneumokokom – szczepienie skierowane do mieszkańców Gminy Łodygowice w wieku 3 lat.

c) Wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – szczepienie przeznaczone dla mieszkanek Gminy Łodygowice w wieku 12 lat.

ogłoszenie

formularz ofertowy A

formularz ofertowy B

regulamin konkursu

wzór umowy

zał. nr 1 - 3 do umowy

zał. nr 4 do umowy

--------------------------------------------------------------------------------------------

zawiadomienie o wyborze oferty

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Zyzak
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-07 07:39:50
  • Liczba odsłon: 1538
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3230158]

przewiń do góry