Bilans z wykonania budżetu za rok 2023 r.

bilans

Informacja o udzielonych w IV kwartale 2023 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja


 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorzadu terytorialnego

sprawozdanie

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH 

sprawozdanie

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

sprawozdanie

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

sprawozdanie

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

Informacja o udzielonych w III kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja

 

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie

 

Informacja o udzielonych w II kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Daniel Loranc
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-04-24 11:33:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Daniel Loranc
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-24 11:39:57
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3272335]

przewiń do góry