Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca jaką kwotę  kompleksowych i systematycznych działań zmierzających do wspierania gospodarstw domowych w zakresie stopniowej instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków.

   Podmiot wnoszący: Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna .

   Data złożenia: 22 maja 2024 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca wymiany nawierzchni drogowej na ulicy Głogowej w Pietrzykowicach

Podmiot wnoszący: Mieszkańcy ul. Głogowej w Pietrzykowicach
Data złożenia: 22 marca 2024 r.

Treść petycji: pobierz

Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz

______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca wymiany nawierzchni drogowej na ulicy Łęgowej w Biernej

Podmiot wnoszący: Mieszkańcyul. Łęgowej w Biernej
Data złożenia: 28 Sierpnia 2023

Treść petycji: pobierz

Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz

______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca utworzenia Gminnej Straży Energetycznej

Podmiot wnoszący: Teresa Garland
Data złożenia: 7 Września 2023

Treść petycji: pobierz

Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz

______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca budowy i wdrażania tzw. technologii 5G

Podmiot wnoszący: Mieszkańcy Gminy Łodygowice
Data złożenia: 31 sierpnia 2023 r.

Treść petycji: pobierz
Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej transplantacji
   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 18 sierpnia 2023 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
   
 

______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji: Wymiana powierzchni asfaltowej na ulicy Łęgowej w Pietrzykowicach


   Podmiot wnoszący: mieszkańcy ul. Łęgowej w Pietrzykowicach

   Data złożenia: 28 Lipca 2023 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz

______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca budowy placu zabaw dla dzieci
   Podmiot wnoszący:brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 29 wrzesień 2022 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
 
______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
   Podmiot wnoszący:brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 18 lipca 2022 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
   Baner: pobierz
 
______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca informacji sprawie informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 12 maja 2022 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
   Kopie faktur: pobierz
 
______________________________________________________________________________

 

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca położenia asfaltu na ulicy Szafirowej w Łodygowicach

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 16 luty 2022 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________

 

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca budowy oświetlenia na ul. Prostej w Zarzeczu.

   Podmiot wnoszący: Mieszkańcy ul. Prostej w Zarzeczu

   Data złożenia: 6 grudnia 2021 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________

 

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca budowy drogi gminnej w Pietrzykowicach.

   Podmiot wnoszący: Małgorzata Konefał

   Data złożenia: 23 grudnia 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Petycja dotycząca informacji jaką kwotę w ciągu ostatnich 8 miesięcy wydatkowała gmina na zakup rękawic ochronnych, maseczek i przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz o wyszczególnienie rodzajów zakupionych maseczek.

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 2 listopada 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________

Przedmiot petycji:

Inicjatywa - Program dla zdrowia i dobra środowiska

   Podmiot wnoszący: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.  


   Data złożenia: 7 sierpnia 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
Przedmiot petycji:
Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa konkurencja w Gminach

   Podmiot wnoszący: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc 


   Data złożenia: 8 sierpnia 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie wdrożenia systemu zdalnego mierzenia temperatury dla interesantów

   Podmiot wnoszący: SMEbusiness.pl Sp. z o. o.

   Data złożenia: 23 kwietnia 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie remontu ul. Osiedlowej w Pietrzykowicach

   Podmiot wnoszący: Mieszkańcy ul. Osiedlowej

   Data złożenia: 28 stycznia 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie przedłużenia umowy dotyczącej najmu lokalu przez Stowarzyszenie oraz przywrócenia możliwości użytkowania pomieszczeń w oficynie zamkowej
   Podmiot wnoszący: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

   Data złożenia: 24 stycznia 2020 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie remontu ulic Objazdowej i Asnyka
   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 22 sierpnia 2019 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
 
Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie montażu oświetlenia wzdłuż ulic Szczęśliwej, Pszczelarzy w Łodygowicach
   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 25 lipca 2019 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
Przedmiot petycji:
Petycja"Walczymy o czyste powietrze
   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 4 czerwca 2019 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
Przedmiot petycji:
Petycja dotycząca przystąpienia gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów Nivea"

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 8 marca 2019 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
 
Przedmiot petycji:
Petycja o dokonanie analizy możliwości wdrożenia komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 9 listopada 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
 
Przedmiot petycji:
Petycja o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 20 września 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
   Przedmiot petycji:
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 13 września 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 
 
   Przedmiot petycji:
Petycja - Inicjatywa - Dbajmy o najmłodszych - ulepszajmy infrastrukturę - zmieniajmy gminy i szkoły na lepsze

   Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o.o.

   Data złożenia: 20 września 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 

   Przedmiot petycji:
Petycja o podanie stron internetowych lub BIP gdzie Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 21 sierpnia 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: wniosek 1 , wniosek 2
 
______________________________________________________________________________
 

   Przedmiot petycji: Petycja o podanie adresów stron internetowch lub w BIP gdzie Dyrektor Szkoły opublikował informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 06 sierpnia 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 

   Przedmiot petycji: Inicjatywa - Walczymy ze Smogiem - Optymalizujemy Koszty Publiczne - Dbajmy o efektywność energetyczną

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 04 maja 2018 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz
 
______________________________________________________________________________
 

   Przedmiot petycji: petycja o wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Leśnej oraz odwodnienia przy ul. Rolniczej i Leśnej

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 29 listopada 2017 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Przedmiot petycji: petycja o budowę oświetlenia ulicznego w biernej przy ul. Rolniczej i Leśnej

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 4 kwietnia 2017 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji:

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Przedmiot petycji: wniosek o przekazanie poniższego tekstu do wszystkich podległych jst szkół podstawowych

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 22 października 2016 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji:

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Przedmiot petycji: wniosek o umieszczenie linku na stronach głównych jst linku do strony www prezentujących problematykę scalania gruntów

   Podmiot wnoszący: brak wyraźnej zgody na publikowanie danych

   Data złożenia: 31 października 2016 r.

   Treść petycji: pobierz

   Informacja o sposobie załatwienia petycji: pobierz

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-10 19:22:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-12 13:56:13
  • Liczba odsłon: 3380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358780]

przewiń do góry