Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu odnośnie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Wilkowice na:

1. odcinkową zabudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 470, 196/11, obręb Huciska, jednostka, ewid. Wilkowice, poprzez jego zarurowanie kanałem DN500 na dł. L=86m; 2. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej DN600 na lewym brzegu potoku Wieśnik, w obrębie działek nr 179/12, 549/11- obręb 0003 Huciska, jednostka ewid. Wilkowice oraz na działce nr 244 obręb Łodygowice, jedn. ewid.

Łodygowice;

3. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej do potoku Wieśnik, za pomocą w/w projektowanego wylotu tych wód.

Obwieszczenie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-22 14:42:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-23 14:33:05
  • Liczba odsłon: 1320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358779]

przewiń do góry