Uchwała nr 4200/II/18/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała nr 4200/II/19/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Łodygowice na 2021 rok

 

Uchwała nr 4200/II/52/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w wysokości 2000000 zł

 

Uchwała nr 4200/II/68/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

 
Uchwała nr 4200/I/136/2021 z dnia 1 września 2021 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łodygowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.
 
Uchwała nr 4200/II/202/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
 
Uchwała nr 4200/II/206/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łodygowice na 2022 rok
 
Uchwała nr 4200/II/207/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łodygowice

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-25 11:35:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-17 12:53:31
  • Liczba odsłon: 1510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358861]

przewiń do góry