Zarządzenie nr FN/20/S/2020 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2019 r.

zarządzenie


Bilans jednostki budżetowej

tekst


Bilans z wykonania budżetu jst

tekst


Informacja dodatkowa do sprawozdania

tekst


Rachunek zysków i strat

tekst


Wyciąg z danych dodatkowych

tekst


Zestawienie zmian w funduszu

tekst


Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N korekta

tekst


Korekta sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych

korekta sprawozdania


Informacja o udzielonych w I kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST

Rb-NDS za I kw 2019 r
tekst


Informacja o udzielonych w II kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
informacja

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku

Rb-NDS  II kw 2019 r
tekst


Informacja o udzielonych w II kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja


Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2019 roku

Rb-NDS  III kw 2019 r


Informacja o udzielonych w IV kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

informacja

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych


Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych

Dane z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych


Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku
Rb-NDS  IV kw 2019 r

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-ST

Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych - korekta


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-07 12:14:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-12 14:31:14
  • Liczba odsłon: 2116
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3282170]

przewiń do góry