Uchwała RIO nr 4100/56/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości

 

planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/81/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku II Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/140/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/142/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2028

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/151/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łodygowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/28/2014 a dnia 23 stycznia 2014 roku RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4081885,87 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Łodygowice na 2014 rok

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/29/2014 a dnia 23 stycznia 2014 roku RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/52/2014 z dnia 2 lutego 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice kredytu długoterminowego w kwocie 5 700 000 zł.

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/73/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/159/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/184/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

tekst

 

Uchwała nr 4100/II/185/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

tekst

Uchwała nr 4200/II/35/2015 a dnia 4 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

tekst

Uchwała nr 4200/II/49/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w wysokości 580 000 zł

tekst

 

Uchwała Nr 4200/II/60/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/130/2015 z dnia 2 września 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łodygowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku

tekst

  Uchwała nr 4200/II/194/2014 z dnia 2 grudnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe

tekst

   Uchwała nr 4200/II/193/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały budżetowej na 2016

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/36/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

tekst  

 

Uchwała nr 4200/I/52/2016 z dnia 4 marca 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000 zł.

tekst

 

Uchwała nr 4200/I/78/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

tekst

 

Uchwała nr 4200/I/138/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/122/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowe .

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/121/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/35/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/48/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w kwocie 3000000 zł

tekst


Uchwała nr 4200/II/76/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

tekst


Uchwała nr 4200/II/208/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łodygowice

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/209/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łodygowice na 2018 rok

tekst

Uchwała nr 4200/II/14/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/15/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Łodygowice na 2018 r.

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/42/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w kwocie 2250400 zł

tekst


Uchwała nr 4200/II/43/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w kwocie 3249600 zł

tekst

Uchwała nr 4200/II/64/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

tekst


Uchwała nr 4200/II/190/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łodygowice

tekst

Uchwała nr 4200/II/31/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

tekst

Uchwała nr 4200/II/49/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/91/2019 z dnia 21 maja 2019 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w kwocie 1700000 zł

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/142/2019 z dnia 12 września 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Łodygowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

tekst

 

Uchwała nr 4200/II/162/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Urząd Gminy Łodygowice projekcie uchwały budżetowej na 2020

tekst


Uchwała nr 4200/II/163/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Urząd Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice

tekst


Uchwała nr 4200/II/3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łodygowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 

tekst

 


Uchwała nr 4200/II/46/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice kredytu długoterminowego w wysokości 1900000 zł 

tekst

 

 

Uchwała nr 4200/II/69/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

tekst

Uchwała nr 4200/II/187/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łodygowice na 2021 rok

tekst
 

Uchwała nr 4200/II/52/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łodygowice

Uchwała nr 4200/II/188/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Łodygowice długoterminowego kredytu w wysokości 2000000 zł

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-07 09:46:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-18 07:11:36
  • Liczba odsłon: 4491
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3272271]

przewiń do góry