Zarządzenie nr 14/OR/2018 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2018 roku

zarządzenie

zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

__________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6 /OR/2018 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2018 rok

zarządzenie


Zarz ą dzenie Nr 5 /OR /2018 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie   wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice.

zarządzenie

 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Łodygowice
ogłoszenie

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice

formularz zgłoszenia

 

Oferta - wzór

doc ,    pdf

Umowa o realizację zadania publicznego - wzór

doc ,      pdf

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

doc ,    pdf

 

Program współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

program

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Kotajny
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-21 09:37:50
  • Liczba odsłon: 2092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3358762]

przewiń do góry