Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie realizacji zadań w 2023 r.

Zarządzenie

Załączniki:

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowana kalkulacja kosztów realizacji

Oświadczenie

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

Sprawozdanie

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotację w ramach regrantingu na realizację w 2023 r. 

zarządzenie

oświadczenie

Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzenie

 

Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  przez Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2023 r.

zarządzenie

 

Wójta Gminy Łodygowice ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice realizowanych w trybie ww. ustawy w 2023 r

ogłoszenie

 

Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór  kandydatów na członków  komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach wyboru Operatora Konkursu na dotację w ramach regrantingu  w 2023 r.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu  w 2023 r.

Zarządzenie

wzór oferty

oświadczenie

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice na 2023 rok przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zarządzenie

wzór oferty

oświadczenie

 

 

Zarządzenie nr 76//OR/2022 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 6 września 2022 r. sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

zarządzenie

program poddany konsultacjom

Obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych

tekst

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

protokół

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-08-04 10:16:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Daniel Loranc
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-17 09:10:54
  • Liczba odsłon: 1004
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3047746]

przewiń do góry