Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łodygowice prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r.  poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łodygowice:

 

1.              Rejestr instytucji kultury prowadzi Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice

2.              Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

o              informację o rejestrze, rejestr  oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łodygowice,

o              dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,

o              udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,

o              każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe  instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. w siedzibie Urzędu Gminy Łodygowice,

o              organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

3.              Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony  zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

4.              Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Urzędu Gminy.

5.              Do wniosku o wydanie  poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

 

Rejestr Instytucji Kultury

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-27 09:48:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-20 11:57:25
  • Liczba odsłon: 1920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3047611]

przewiń do góry