Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zarządzenie nr 13/OR/2015 Wójta Gminy Łodygowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Łodygowice na 2015 rok

tekst

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert

tekst

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice

tekst

Wzór oferty

tekst

Wzór umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego

tekst

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego)

tekst

 Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok (Uchwała rady Gminy nr I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.).

tekst

 Zarządzenie Wójta Gminy nr 12/OR/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzania regulaminu udzielenia, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Łodygowice.

tekst

 

Zarządzenie Wójta Gminy nr 23/OR/2015z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożenie oferty na realizację zadań publicznych w 2015 roku

tekst

 

Zarządzenie nr 30/OR/2015 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2015 roku

tekst

 

Aktualizacja zakresu rzeczowego i finansowego zadania (zał. do zarządzenia nr 30/OR/2015)

tekst

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-28 15:56:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-12 14:49:52
  • Liczba odsłon: 976
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2414151]

przewiń do góry