UCHWAŁA NR 210 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 121

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 211 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczącego zasad prowadzenia i współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 212 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie rozwiązania porozumienia komunalnego dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 213 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia komunalnego z Miastem Żywiec dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 214 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu Spółki Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach, na lata 2021-2024

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 215 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2019-2021 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 216 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021-2029

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 217 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

     Wynik głosowania

 

UCHWAŁA NR 218 Rady Gminy Łodygowice z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice od Powiatu Żywieckiego zadań publicznych

     Wynik głosowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-16 17:30:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-16 17:39:05
  • Liczba odsłon: 73
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2465037]

przewiń do góry