Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 r. dla Gminy Łodygowice

tekst

Badanie próbek wody z dnia 25.02.2021r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, SUW w Pietrzykowicach - Żarnówka

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.01.2021r. - wodociąg sieciowy nr 1 Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 12

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 15.02.2021r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW w Pietrzykowicach ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 09.12.2020r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, Szkoła Podstawowa w Pietrzykowicach, ul. Kościuszki 120

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 09.12.2020r. - wodociąg sieciowy nr 2 - Pietrzykowice, ul. Kościuszki 129

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.05.2020 r, 16.09.2020 r., 21.10.2020 r.. - wodociąg sieciowy Łodygowice, budynek mieszkalny ul. Beskidzka 100 oraz cukiernia "Dobra" w Łodygowicach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.08.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Piękna 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.08.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 1 - Pietrzykowice, budynek mieszkalny ul. Olszynowa 12

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 03.07.2020 r. - wodociąg Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ,,NEPTUN”

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 03.07.2020 r. - wodociąg Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji ,,NEPTUN”

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 09.03.2020 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - budynek mieszkalny ul. Beskidzka w Zarzeczu

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 09.03.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 1 Pietrzykowice  - budynek mieszkalny ul. Jana Pawła II

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 09.03.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice - SUW w Pietrzykowicach Żarnówka

ocena jakości wody

 

 

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 r. dla Gminy Łodygowice

ocena jakości wody 

 

Badanie próbek wody z dnia 17.02.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 2 w Pietrzykowicach - budynek mieszkalny ul. Piękna w Łodygowicach

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 11.02.2020 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - SUW w Pietrzykowicach ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Decyzja   nr NS/HK/4562-110/2019 z dn. 22.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

decyzja

Decyzja   nr NS/HK/4562-111/2019 z dn. 22.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu.

decyzja

Decyzja   nr NS/HK/4562-109/2019 z dn. 22.01.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

decyzja

Badanie próbek wody z dnia 16.12.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice - budynek mieszkalny przy ul.  Kościuszki w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 14.01.2020 r. - wodociąg sieciowy nr 1 Pietrzykowice - budynek mieszkalny przy ul. Olszynowej

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 14.01.2020 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice - SUW WOPR w Łodygowicach ul. Na Stawach 2

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 26.11.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice - hydroforownia Żarnówka

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 25.11.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 Pietrzykowice

ocena jakości wody

 

 

Badanie próbek wody z dnia 09.10.2019 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze, ul. Łęgowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.11.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 2 - Pietrzykowice

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.10.2019 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice nr 1

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.10.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice- obiekt Cukiernia Dobra

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 12.11.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 18.11.2019 r. - wodociąg sieciowy w Łodygowicach (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 06.10.2019 r. - wodociąg obiektu Browar Zarzecze, ul. Łęgowa

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 28.08.2019 r. - wodociąg sieciowy Pietrzykowice, ul. Handlowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 21.08.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, SUW-Pietrzykowice ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 28.08.2019 r. - wodociąg sieciowy Łodygowice, WOPR ul. Na Stawach

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 16.09.2019 r. - wodociąg sieciowy nr 1 w Pietrzykowicach, Hydroforownia ul. Handlowa

ocena jakości wody

 

Badanie próbek wody z dnia 26.06.2019 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

B adanie próbek wody z dnia 16.07.2019 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 03.06.2019 r. - wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 03.06.2019 r. – Wodociąg sieciowy Łodygowice

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 16.01.2019 r. – Wodociąg sieciowy Łodygowice- Zespół Szkół Ogólnokształcących ocena jakości wody

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 18.02.2019 r. – SUW WOPR Łodygowice ul. Na Stawach

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 12.02.2019 r. – SUW WOPR Łodygowice ul. Na Stawach

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 08.07.2019 r. – SUW Bartoszowiec – ul. Wajdów

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 05.03.2019 r. – SUW Bartoszowiec

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 17.04.2019 r. – Pompownia Pietrzykowice ul. Handlowa

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2018 r. Wodociąg sieciowy nr 2 w Pietrzykowicach o

cena jakości wody

Badania próbek wody z 17.04.2019 r. – Browar Zarzecze

ocena jakości wody

Badania próbek wody z 17.04.2019 r. – SUW – Pietrzykowice ul. Olszynowa

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2018 r. Wodociąg sieciowy w Łodygowicach

ocena jakości wody

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 r. dla Gminy Łodygowice

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2017 r. Wodociąg sieciowy w Łodygowicach

ocena jakości wody

Obszarowa ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 r. dla Gminy Łodygowice

ocena jakości wody

  Badania próbek wody za 2017 r. Wodociąg sieciowy nr 1 w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

Badania próbek wody za 2017 r. Wodociąg sieciowy nr 2 w Pietrzykowicach

ocena jakości wody

 
Badanie próbek wody za 2016 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice II - Eco Team Service Sp. z o.o.
ocena okresowa o jakości wody

Badanie próbek wody za 2016 r.
pobranej: wodociąg sieciowy - Łodygowice - Eco Team Service Sp. z o.o.
ocena okresowa o jakości wody

Badanie próbek wody za 2016 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice I - Eco Team Service Sp. z o.o.
ocena okresowa o jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 24.06.2016 r i 19.07.2016r.
pobranej w obiekcie "Browar Zarzecze" w Zarzeczu ul. Łęgowa 1
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z 28.06.2016 r. pobranej
 w obiekcie Punkt Małej Gastronomii "Zatoka" Jerzy Wandzel w Zarzeczu ul. Plażowa
ocena jakości wody

Badanie próbek wody z dnia 20.04.2016 r. i 28.06.2016 r.
pobranej: wodociąg obiektu Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji "NEPTUN" w Zarzeczu
ocena jakości wody

Badanie próbki wody z dnia 21.12.2015 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice II, ul. Jana Pawła II, bud. P. Gruszka
sprawozdanie z badania

Badanie próbki wody z dnia 21.12.2015 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Pietrzykowice I, pompownia Pietrzykowice ul. Handlowa
sprawozdanie z badania

Badanie próbki wody z dnia 8.12.2015 r.
pobranej: Szkoła Pietrzykowice, wodociąg sieciowy Pietrzykowice
sprawozdanie z badania

Badanie próbki wody z dnia 28.08.2015 r.
pobranej: wodociąg sieciowy Łodygowice - ZSO Łodygowice
sprawozdanie z badania

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-03 12:50:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 10:53:16
  • Liczba odsłon: 2927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2540688]

przewiń do góry