Zawiadomienie

W dniu 16 maja 2022 r.  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  oraz Komisji Infrastruktury i Zasobów Naturalnych.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów.
 3. Analiza wykonania budżetu  gminy Łodygowice  za 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zakończenie.

Zawiadomienie

W dniu 16 maja 2022 r. o godz. 13 30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy w  Łodygowice ul. Piłsudskiego 75.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Łodygowice.
 4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 4200/II/57/2022 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łodygowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 5. Wypracowanie opinii Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Łodygowice za 2021 r.
 6. Opracowanie i podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy Łodygowice za 2021r.
 7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 8. Zakończenie
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-23 19:41:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 07:47:24
 • Liczba odsłon: 1319
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2737528]

przewiń do góry