logo bip
WCAG WCAG WCAG  

 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Łodygowice

Menu podmiotowe

Urząd Gminy
Rada Gminy Łodygowice
Wójt Gminy Łodygowice
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Jednostki Organizacyjne Gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Referat Finansowy
Referat Organizacyjny
Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji
Urząd Stanu Cywilnego
Samodzielne Stanowiska Pracy
Oświadczenia majątkowe pracowników UG
Oświadczenia majątkowe pracowników GOPS

Menu przedmiotowe

Zebrania Wiejskie Wyborcze 2019
Wybory Sołtysów 2019
Wybory samorządowe 2018
Ogłoszenia
Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Łodygowice
Nieodpłatna pomoc prawna
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zgromadzenia
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby uczniów
Petycje
Zebrania Wiejskie 2018
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Sołtysów 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do sejmu i senatu 2011
Rejestry i ewidencje
Dane Publiczne
Informacje o strukturze organizacyjnej gminy
Kompetencje
Majątek publiczny
Polityka wewnętrzna
Zasady Funkcjonowania Organów Gminy i Ich Jednostek Organizacyjnych
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Informacje nieudostępniane w biuletynie

Inne Informacje

Przetargi
Stan spraw
Wykaz danych o środowisku
Archiwum - wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka
Instrukcja i pomoc
Redakcja Biuletynu
Polityka cookies
Mapa serwisu BIP
Liczba odsłon: [2171486]